Školní vzdělávací program

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb.

Výchovně vzdělávací činnost je motivována pohádkovými příběhy, porovnáváme vlastnosti zvířátek a lidí, doplňujeme ilustracemi a obrázkovým materiálem, na kterém se účastní děti společně s učitelkami, kde je dán velký prostor pro fantazii a vlastní realizaci nápadů dětí.

Tématický blok je sestaven z šesti témat. Máme v nich zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které respektují vývoj dítěte, tj. oblast biologickou, psychologickou, interpersonální,sociálně-kulturní a environmentální.

Školní vzdělávací program s názvem PODEJ MI RUKU, BUDEME POZNÁVAT SVĚT vychází z RVP PV a je k nahlédnutí u vedoucí učitelky.

ŠVP je rozčleněn do několika integrovaných bloků s dalšími tématy k výběru.

Integrované bloky

  1. Vítej mezi kamarády
  2. Jak chutná podzim
  3. Od lístečku ke zvonečku
  4. Než zazvoní zvoneček
  5. Paní zima čaruje
  6. Svět očima dětí
  7. Sluníčko probouzí přírodu
  8. Hody, hody, doprovody
  9. Moje rodina
  10. Hurá, jedeme na prázdniny

V rámci společných témat si mohou učitelky stanovovat a doplňovat podtémata. V případě potřeby lze témata pozměnit, doplnit, opakovat.

Charakteristiky ŠVP

1) předcházíme poruchám učení- rozvoj hrubé a jemné motoriky, rozvoj psychomotoriky a grafomotoriky, kroužel VŠEZNÁLEK (pro děti s odkladem školní docházky a děti v povinném předškolním vzdělávání)

2) řečové chvilky

3) sportovní mini školka

4) čtenář- zapojení MŠ do projektu ČTECÍ BABIČKA/ DĚDEČEK, návštěva knihoven s tematickými besedami

5) malý farmář- výlety do přírody a za zvířátky (farmy v blízkém okolí), procházky do lesů a polí

6) hurá do školy- intenzivní příprava pro předškolní děti

 

Upozornění

!!!Nový kontakt na ŠJ od 01.04.2019!!!

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  

 

Provoz o prázdninách

MŠ Střední novosadská je v provozu od 01.07.2019 do 26.07.2019.

Náhradní provoz zajišťuje MŠ Schweitzerova od 05.08.2019 do 23.08.2019.

Od 29.07. 2019 do 02.08.2019 a od 26.08.2019 do 30.08.2019 jsou obě MŠ uzavřeny.

 

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 7

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2018 do 6/2019

 

odkaz na video z besídky pro maminky (2. třída)

https://uloz.to/!4NFDdtAmGUxD/ms-stredninovosadska-besidka-2018-mts

https://uloz.to/!goTvDyxcxBZH/ms-stredninovosadska-besidka-2018-konverze-wmv

před stáhnutím videa zadejte heslo: StredniNovosadska

 

odkaz na video z vánoční besídky (2. třída):

https://uloz.to/tam/_G30QwyGPN126

před stáhnutím videa zadejte heslo: StredniNovosadska

odkaz na video z besídky (2. třída):

https://uloz.to/xBRStki7/ms-stredni-novosadska-besidka-cerven2016-avi

před stáhnutím videa zadejte heslo: NovosadskaStredni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie