Akce

Akce školy pro školní rok 2019/2020

 • Výlety do přírody - Slavonín, Nemilany - po celý rok
 • Návštěva ekologických programů ve Sluňákově
 • Setkání s kozou domácí- edukační program pro děti
 • Exkurze v hasičské zbrojnici, exkurze u záchranné služby Olomouckého kraje
 • Divadelní představení v Šantovce, kině Metropol, u nás v MŠ
 • Výlet na farmu
 • Návštěvy Pevnosti poznání
 • Vyřezávání dýní na Halloween s rodiči
 • Adventní tvoření s rodiči, Vánoční besídka pro rodiče
 • Mikulášská nadílka
 • Dopoledne s canisterapii
 • Návštěva základní školy Holečkova a Roosveltova - Den otevřených dveří
 • Dětský karneval - únor 2019
 • Vítání jara - vynášení Morany
 • Hledání velikonoční slepičky
 • Čarodějnický rej
 • Besídka ke Dni matek - květen 2019
 • Zahradní slavnost a pasování předškoláků- sportovní hry na hřišti TJ Milo - červen 2019 (DDM Olomouc)
 • Výlet - červen 2019

Upozornění

!!!Nový kontakt na ŠJ od 01.04.2019!!!

Školní jídelna Holečkova - tel.: 730 874 942  

 

Provoz o prázdninách

MŠ Střední novosadská je v provozu od 01.07.2019 do 26.07.2019.

Náhradní provoz zajišťuje MŠ Schweitzerova od 05.08.2019 do 23.08.2019.

Od 29.07. 2019 do 02.08.2019 a od 26.08.2019 do 30.08.2019 jsou obě MŠ uzavřeny.

 

Od 01.09.2016 lze hradit školné pouze bezhotovostním způsobem.

Číslo účtu: 2901012550/2010

Variabilní symbol: 7

Poznámka: jméno dítěte (musí být uvedeno při každé platbě)

Splatnost: do 15. dne v měsíci

Trvalý příkaz: od 9/2018 do 6/2019

 

odkaz na video z besídky pro maminky (2. třída)

https://uloz.to/!4NFDdtAmGUxD/ms-stredninovosadska-besidka-2018-mts

https://uloz.to/!goTvDyxcxBZH/ms-stredninovosadska-besidka-2018-konverze-wmv

před stáhnutím videa zadejte heslo: StredniNovosadska

 

odkaz na video z vánoční besídky (2. třída):

https://uloz.to/tam/_G30QwyGPN126

před stáhnutím videa zadejte heslo: StredniNovosadska

odkaz na video z besídky (2. třída):

https://uloz.to/xBRStki7/ms-stredni-novosadska-besidka-cerven2016-avi

před stáhnutím videa zadejte heslo: NovosadskaStredni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola
Střední Novosadská


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie